Mer information:

  Pär Ström
  T. +46 (0)10 505 34 08
  www.afconsult.com


PLC Testing

Länkar

www.xcelgo.com

Välkommen till emulering.se!


emulering

Emulering, eller kvalitetssäkring av styrsystem, är ett kraftfullt verktyg för att testa och verifiera styrmjukvara under utvecklingsfasen. Kortfattat kan det beskrivas med att man styr en datormodell istället för den verkliga utrustningen. Detta gör man dels för att testa sin styrmjukvara utan tillgång till utrustningen, dels för att det är dyrt att misslyckas med styrningen av den verkliga utrustningen.

Vinsterna med att kvalitetssäkra sina styrsystem med emulering är många. I första hand får man ett bättre testat system med färre fel. Något som upplevs som minst lika viktigt är att projekttiden kan förkortas. Läs mer om vad emulering är under nästa flik.