Mer information:

  Pär Ström
  T. +46 (0)10 505 34 08
  www.afconsult.com


3D factory

Länkar

www.xcelgo.com

ÅF's tjänster inom Produktions- och Logistikutveckling


ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag, som erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt, vid utvecklingen av produkter och produktions-, logistik- och IT-system. ÅF är även en ledande aktör inom kontroll och besiktning.

Inom området Produktions- & Logistikutveckling utformar vi nya anläggningar och förbättrar befintlig verksamhet. Med gedigen kompetens och erfarenhet kombinerat med moderna metoder hjälper vi våra kunder att förbättra och säkerställa:
  • kapacitet
  • leveranssäkerhet
  • produktionsplanering
  • rätt varor i lager och buffertar
Kunderna finns representerade inom alla branscher som har någon typ av produktions-, lager-, och/eller distributionsverksamhet, som till exempel inom fordon, tillverkning, handel, livsmedel, läkemedel, metall-, gruv-, process- och verkstadsindustrin.

Vi studerar produktions- och leveranskapacitet i relation till prestandakraven. Vi svarar på frågor som: Vad händer om efterfrågan ökar, klarar vi då leveranserna? Finns det flaskhalsar i flödet och i så fall var finns de? Hur kan vi optimera verksamheten, vilka insatser bör prioriteras? Kan vi höja produktionskapaciteten med dagens upplägg? Måste vi addera utrustning, kanske rentav bygga om? Kan vi automatisera några avsnitt? Hur planerar och bemannar vi lämpligast? Ska vi investera och i så fall hur?

Våran medverkan i projekt kan innefatta:
  • förutsättningar och kravspecifikation (sammanställning och analys av data)
  • konceptförslag
  • sammanställning av RFP (request for proposal)
  • utvärdering av offerter från leverantör och val av leverantör
  • detaljanalys och kvalitetssäkring leverantörslösningar
Vi erbjuder tjänster, programvaror och utbildning inom följande områden:
ÅF är strategisk affärspartner och återförsäljare i Norden för: Med hjälp av dessa resultatinriktade metoder och verktyg stödjer ÅF sina kunder i arbetet med att öka deras konkurrenskraft och lönsamhet.